Hiển thị kết quả duy nhất

Tải giả, tải trở 0-6KW chuyên dùng test, kiểm tra thiết bị

Liên hệ

Tải giả – Tải trở dùng kiểm tra tải thiết bị như Bộ lưu điện UPS, máy phát điện và các thiết bị khác